Přátelé studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s.

Z činnosti sdružení

Z činnosti spoku v roce 2018

16.4.2018 Nainstalování křtitelnice pro kapli sv. Anny
Křtitelnici přivezli a odborně usadili 2 učitelé odborného výcviku z Kamenosochořského střediska v Lipnici n. Sázavou a 2 žáci, kteří pracovali na zhotovení, za účasti OÚ a spolku Přátelé studánky, který zajišťoval kontakt se střediskem.

22. 4. 2018 „ Den země – Ukliďme svět “, úklid lesa v okolí studánky sv. Anny. Spolek uklízí les průběžně, podle potřeby.

26. 5. 2018 „ Slavnost otvírání studánky Strančice 2018 “ 14. ročník, 15,00 hod.
Slavnost otvírání studánky se již nepochybně stala kulturní tradicí obce, která je bohatě navštěvovaná a zejména dětmi oblíbená. Místní děti z MŠ a ZŠ předvedly svůj program tanečků, písniček a básniček. Bylo vidět, jakou z toho mají radost děti, diváci i nacvičovatelé, kterým patří dík za pečlivě připravený program. Vyvrcholením slavnosti bylo vystoupení Ženského pěveckého spolku "Sirény" z Říčan. Nově nastudované lidové písně oslovily všechny přítomné. Zároveň se slavností byla představena nová křtitelnice pro kapli sv. Anny, která je symbolem Evropské kultury, založené na křesťanství. Křtitelnici zhotovili žáci Kamenosochařského střediska v Lipnici nad Sázavou pod vedením vedoucího střediska pana Boleslava Dlouhého a učitele odborného výcviku p. Šimka. Návrh křtitelnice je dílem Akademického sochaře Petra Váni (např. Mariánský sloup pro Staroměstské nám. v Praze), který dal souhlas k vytvoření kopie (originál v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi), žáky Kamenosochařského střediska. Materiál křtitelnice pro Strančice: podstavec Lipnická žula, křtitelnice mramor Fossil Black Maroco. Realizace křtitelnice vznikla na základě písemné dohody mezi spolkem Přátel studánky a majitelem kaple, Obecním úřadem Strančice, kterému děkujeme za vstřícné jednání. Pražské arcibiskupství na písemnou žádost OÚ vysvěcení křtitelnice povolilo, nicméně informaci o tomto obdržel pouze p.Kudláček a není nám známo, zda křtitelnici vysvětil.

9. 11. 2018 „ Uspávání studánky “ – 9. ročník, 17,00 hod.
Studánka byla uspána s tradicemi sv. Martina. Průvod asi 200 dětí vyšel od ZŠ ve Strančicích. U studánky sv. Anny je čekal sv. Martin s fidorkovým pokladem. Děti přednesly několik básniček z vlastní tvorby. Uspávání studánky se uskutečnilo ve spolupráci se ZŠ Strančice, SDH Svojšovice a dopravní policií Mnichovice.

Z činnosti spoku v roce 2017

8. 4. 2017 „ Den země – Ukliďme svět “, úklid lesa v okolí studánky sv. Anny.

27. 5. 2017 „ Slavnost otvírání studánky Strančice 2017 “ 13. ročník, 15,00 hod. Se svým bohatým programem tradičně vystoupili děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ Strančice a Ženský pěvecký sbor Sirény z Říčan. Slavnost otvírání studánky se již nepochybně stala kulturní tradicí obce, která je bohatě navštěvovaná a zejména dětmi oblíbená.

10. 11. 2017 „ Uspávání studánky “ – 8. ročník, 17,00 hod. Studánka byla uspána s tradicemi sv. Martina. Průvod asi 250ti dětí vyšel od ZŠ ve Strančicích. U studánky sv. Anny, je čekal sv. Martin s fidorkovým pokladem. Děti přednesly několik básniček z vlastní tvorby. Uspávání studánky se uskutečnilo ve spolupráci se ZŠ Strančice, SDH Svojšovice a dopravní policií Mnichovice.

Plánovaný koncert dne 12. 11.2017 „ Den válečných veteránů (Den vzpomínek) “ 5. ročník, v kostele sv. Mikuláše v Oticích se neuskutečnil pro vážné onemocnění ve spolku a zaneprázdněnost Vox Nymburgensis.

27.11. 2017 Uzavření darovací smlouvy mezi dárcem - spolkem „Přátelé studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s.“ a Obecním úřadem Strančice. Darem se ve smyslu této smlouvy rozumí finanční částka ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), určená na společné pořízení křtitelnice pro kapli sv. Anny ve Strančicích, zhotovené Akademií – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, Kamenosochařské středisko, 582 32 Lipnice nad Sázavou 4. Dárce v souladu se Stanovami spolku, článkem III. směřujícím ke kapli sv. Anny ve Strančicích, kulturní památce, která je v majetku obce Strančice, přišel s myšlenkou vybavení kaple křtitelnicí, jako symbolu Evropské kultury - křesťanství. Za tímto účelem jednal se zástupcem Kamenosochařského střediska a výsledkem jednání je příslib vytvořit křtitelnici pro kapli sv. Anny ve Strančicích, podle návrhu a se souhlasem Ak. sochaře Romana Váni bez autorských poplatků za cenu mimořádně nízkou 23.000,- Kč a instalovat ji na určeném místě v kapli. Dárce předložil tuto nabídku s návrhem radě obce Strančice, která na svém jednání dne 27. 11. 2017 schválila jak podobu návrhu křtitelnice, tak uzavření darovací smlouvy. Spolkem darovaná částka je výtěžek z prodeje sborníku „Krajinou za památkami Strančic a okolí“. Předpokládaná doba instalace je květen 2018.

Z činnosti spolku v roce 2016

16.2.2016, 16,30-18,00 Slavnostní křest sborníku „Krajinou za památkami Strančic a okolí“
v kavárně v Národopisném muzeu v letohrádku Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5. Křest proběhl za účasti autorů, příznivců a přátel studánek. Saxofonové melodie, které nám hrál Jan Korbel, všechny potěšily.

16.4.2016 „Den země – Ukliďme svět“, úklid okolí studánky sv. Anny. Další úklid a péči
o studánku provádíme průběžně podle potřeby, zejména kontrolně po slavnostech.

28.5.2016 „ Slavnost otvírání studánky Strančice 2016“ 12. ročník, 15,00 hod.
Podle tradice (poslední sobotu v květnu) jsme otevřeli studánku u sv. Anny ve Strančicích. Slavnost zahájily děti ze zdejší MŠ. Kreativní tanečky opravdu prožívaly a dokázaly, že jsou šikovné. Žáci ze Základní školy Strančice nejdříve rozdali krásný tištěný program. S radostí a vysokým osobním nasazením předvedli tradičně výborný výkon. Hostem programu byl Dětský folklórní soubor Mikeš z Říčan. Malí i velcí členové souboru, ve stylizovaných krojích zahráli a zatančili, zazpívali i recitovali o řemeslech. Program zakončil Ženský pěvecký sbor Sirény z Říčan, již provázený dunivým hřměním přicházející bouřky. Ale stihli jsme to! V letošním roce byla rekordní účast, nejméně 200 přihlížejících.

23.9.2016 Komentovaná prohlídka výstavy o Karlu IV. – 700. let od narození panovníka.
Vynikající výstava a výklad odborníka, bohužel jen malý zájem ve Strančicích…

6.11.2016 „Koncert v kostele sv. Mikuláše v Oticích ke „Dni vzpomínek“ - 4.ročník, 15,00 hod.
Náš letošní host "Vox Nymburgensis" ve svém programu uvedl překrásné duchovní skladby a v závěru dílo Normana Luboffa - Africká mše. Výkon komorního smíšeného sboru pod vedením MgA Jana Mikuška byl úžasný. Tomáš Mondschein nám procítěně zarecitoval báseň Johna McCrae Na polích ve Flandrech.

11.11. 2016 „Uspávání studánky“ – 7. ročník, 17,00 hod.
Na sv. Martina se od školy ve Strančicích vydal pochod světel uspat studánku. Přestože bylo špatné počasí, přišlo 170 dětí. Doprovod jsme nepočítali. Hasiči ze Svojšovic, za spolupráce Dopravní policie ČR, průvod bezpečně vedli přes nebezpečné křižovatky v obci. Průvod se musel několikrát zastavit a počkat na maminky s kočárky. Napětí totiž opět vzrůstalo a nebylo divu: dobrodružství pátečního večera a netrpělivost se zvědavostí vykonaly své. Na odbočce ke kapli v lese už nebylo možné některé zvědavce udržet. Temným lesem zářila nasvícená kaple se studánkou a bylo vidět rytíře ve zbroji. Teprve když dorazil poslední lampion, děti v kruhu kolem studánky pozdravily sv. Martina. Studánce řekly na uspání několik krásných básniček a slíbily, že ji přijdou na jaře otevřít. Sv. Martin jim ze svého kufru rozdal poklad. Líbilo se mu, jak jsou děti hodné a umí poděkovat. Pak jsme šli všichni domů a do rána se potvrdila pranostika, že sv. Martin přijíždí na bílém koni.

Z činnosti spolku v roce 2015

14.3.2015 - Noční prohlídka tropického skleníku Fata Morgana, Praha-Troja
19,00 Deset účastníků noční prohlídky určitě nelitovalo. Předcházející návštěva výstavy orchidejí, s možností nákupu květin, zpříjemnila čekání na naprosto vyprodané, komentované prohlídky skleníku. Průvodci byli skvěle informovaní a odpovídali na četné dotazy za svitu baterky a různých zvuků džungle. . .

18.4.2015 “Den země – Ukliďme svět“
V sobotu dopoledne členové sdružení v počtu třech osob uklidili prostor kolem studánky u kaple sv. Anny. Dále zlikvidovali černou skládku na východním okraji lesa. Sebralo se 11 pytlů 120 l obsahu.

30.5.2015 „Slavnost otvírání studánky“ - 11. ročník, 15,00
Akce to byla opět radostná. Navíc se vrátily po dvou letech otvírat studánku děti z místní mateřské školy. Před vystoupením nedočkavě „křižovaly plochu“ a protože vystupovaly jako první, hned s veškerou radostí předvedly, jak jsou šikovné. Že muzikanty a zpěváky tahle země stále pro nás pro všechny plodí, potvrdili žáci pobočky ZUŠ Strančice a žáci ZŠ Strančice. Bylo to opravdu krásné.Věrným hostem slavností je Ženský pěvecký sbor Sirény z Říčan

8.11.2015 „Koncert ke „Dni vzpomínek“ - 3.ročník, kostel sv. Mikuláše v Oticích,
15,00 "Den vzpomínek" připomínající padlé vojáky z 1.sv. války je smutné výročí. Vzpomínáme na všechny vojáky, kteří položili svůj život za spravedlivou věc. Bohužel čas nám ukazuje, že svět se nezměnil. Již tři ročníky koncertů potvrzují, že sílu lidské odvahy je dobré uctít a připomenout. V programu vystoupili studenti Gymnázia v Říčanech: Jana a Krystýna Janovských hrou na flétnu a saxofon. Tomáš Mondschein zarecitoval báseň Johna McCrae „Na polích ve Flandrech“. Báseň umocnila naše hymna, kterou Ženský pěvecký sbor Sirény zahájil svůj koncert. Výborná akustika podtrhla pěvecké výkony souboru a dobře zvolený repertoár. Posluchači v zaplněném kostele byli spokojení a jak nám po koncertě nadšeně sdělovali, těší se již na příští rok. Výtěžek dobrovolného vstupného činí 2 169,- Kč a byl předán Římskokatolické farnosti Říčany na opravu kostela sv. Mikuláše.

11.11 2015 - „Uspávání studánky“, 6. ročník,
17,00 Již pošesté vyšel navečer 11. listopadu dlouhý průvod s lampiony od Základní školy ve Strančicích. Jeho cílem byla studánka u kaple sv. Anny, kterou přišly děti uspat. Cesta, která vede přes několik křižovatek, byla pečlivě střežena Dopravní policií Mnichovice a Sborem dobrovolných hasičů Svojšovice. Sv. Martin na děti čekal u studánky a měl nový kufr, plný zlatých dukátů. Studánka byla obklopena svíčkami a kaple nádherně zářila do noci. Rozdalo se 250 fidorek, což je také jednoduché zjištění účasti dětí. Protože mnohé doprovázeli rodiče, setkání s Martinem a rozloučení se studánkou na zimu, bylo opravdu velkolepé. Ostatně, tak jako každý rok.

V roce 2015, v souladu s automatickým převedením všech sdružení v ČR ministerstvem vnitra na spolky, se změnil náš název na „ Přátelé studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s.“

V červenci 2015 získal spolek krajskou dotaci na vydání sborníku „Krajinou za památkami Strančic a okolí“. Proto mohl dokončit přípravu vydání, na kterém pracuje od roku 2009. Sborník byl vydán začátkem roku 2016.

Vyúčtování nákladů na vydání sborníku „ Krajinou za památkami Strančic a okolí “
Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci projektu v Kč 100 000,-
Celkové náklady na sborník 2009 - 2015…. 108 679,-

Středočeský kraj KUL/KUL/0251172/2015: 80 000,- .........................................73,6%
Obec: 23 679,-............................................................................... 21,8%
Spolek: 5 000,-..............................................................................4,6%
Vyúčtování dokladů prošlo kontrolou Středočeského kraje a Obecního úřadu Strančice.

Spolek pracoval bez nároků na honorář a vyúčtování cestovného a telefonů.

Z celkového nákladu 250 ks bylo k prodeji určeno 100 ks. Protože spolek není plátcem DPH, sborník je nabízen za maloobchodní cenu 300,- Kč prostřednictvím Informačního a turistického centra Říčany a knihkupectví Academia na Václavském nám. v Praze. Očekávaný výtěžek 20 000,- bude použit na aktivity spolku, o kterých budeme veřejnost informovat.


Obnova kulturního dědictví 2014

26.4.2014 - „Den země“ - úklid okolí studánky sv. Anny.
Akce „Ukliďme Česko“ je inspirována celosvětově úspěšným projektem „Let‘s Do It!“. Akce je primárně zaměřená na úklid černých skládek, ale i drobného nepořádku. Na celém území České Republiky je oficiální datum úklidu 17.5.2014. My jsme uklízeli v počtu 3 osob a sebrali jsme 3 pytle odpadků. To je podstatně méně, než v r. 2007, kdy jsme začínali. Přesto jsme bohužel objevili dvě nově oživené černé skládky.

3.5.2014 - „Kvetoucí cibuloviny v Dendrologické zahradě v Průhonicích“
Po dobré zkušenosti z loňského roku jsme se letos zúčastnili komentované prohlídky, tentokrát věnované tulipánům a drobným cibulovinám. Exkurze byla zaměřena především na uplatnění cibulovin v soukromých zahradách i veřejné zeleni a předání zkušeností s jejich pěstováním i doporučení vhodných kombinací s ostatními rostlinami. Přestože nebylo moc příznivé počasí, všech osm neohrožených "zelených palců" bylo spokojeno. Navíc zahrada nádherně kvetla a lektor nás provedl po všech částech a přidal další zajímavosti.

31.5.2014 - „ Slavnost otvírání studánky Strančice 2014“ 10. ročník, 15,00 hod.
Poslední sobota v květnu patří podle tradice otvírání studánek. Starý lidový zvyk, který najdete vyznačen i v některých kalendářích, nám stále připomíná úctu k přírodě a místu, kde žijeme. Strančické děti letos otevřely a oslavily studánku u kaple sv. Anny již po desáté. Dnes již trvalým hostem je ženský pěvecký soubor Sirény ze ZUŠ Říčany, pod vedením Mgr. Martiny Červené. Na výstavě u kaple bylo možné si prohlédnout několik fotografií z každé slavnosti a osvěžit vzpomínky. Došlo i na poděkování. To patří zejména Obecnímu úřadu a ZŠ Strančice. OÚ za finanční podporu slavnosti a perfektní úpravu okolí studánky. Pochopení významu slavnosti nás spojuje se ZŠ Strančice. Bez vystoupení místních dětí by slavnost neměla smysl a jsme rádi, že se na ni děti těší. Také je to znát na vroucnosti jejich projevu. Slova uznání a poděkování za spolupráci patří zejména ředitelce školy Mgr. Kateřině Schejbalové. Všech deset ročníků nacvičila obětavě Mgr. Lenka Kulhavá za pomoci Mgr. Kláry Bláhové. Organizační a kontaktní osobou byla letos pí. uč. Ludmila Hlavsová. V předchozích ročnících zde také 7x vystupovaly děti z MŠ a někdy také ZUŠ Strančice. Na závěr jsme vzpomenuli nedávno zesnulého dlouholetého starostu obce Strančice, Jaroslava Ulricha. Jaroslav Ulrich se nebývalou měrou zasloužil o opravu kaple a studánky, terénní úpravy v okolí, vybudování příjezdové komunikace s osvětlením. Podporoval tuto slavnost a chápal její smysl tak jako ti, kteří na slavnost přicházejí. Patří mu za to poděkování tam nahoru do nebe. Na konec slavnosti ovládla opět všechny přítomné radostná a přátelská nálada. Bylo slyšet mnohou chválu na kvalitu vystoupení, k čemuž se připojujeme. Vystupující žáci dostali sladkosti, které nám se slevou zajistila česká prodejna Lekro Strančice. A všechny děti a účinkující dostali „Studánkové srdce“ z perníku, které napeklo Sdružení přátel studánky. Perníkových srdcí bylo 100 a nestačilo bohužel pro všechny dospělé účastníky slavnosti, takže se polepšíme... Přes další akce v okolí nás bylo opravdu hodně. Ještě jednou děkujeme všem za vystoupení a účast na slavnosti.

7.11.2014 - „Uspávání studánky“ – 5. ročník, 17,00 hod.
Atmosféra letošního "Uspávání studánky" si nezadala s předchozími ročníky. Přicházející tma v teplém podzimním podvečeru a svítící oči dětí s lampióny dávaly tušit pocity očekávání a dobrodružství... Přítomnost hasičů ze Svojšovic a dopravní policie ČR však, zejména rodičům, zajistila pocit bezpečí. Celý průběh cesty byl tedy dokonale ochráněn. Průvod vyrazil v 17.00 a přes veškeré snahy, snad nějakým "Svatomartinským zákonem" (?) se na čele objevili zase nedočkavci, kteří stále zrychlovali a muselo se tedy občas zastavovat, aby nám malé děti stačily. Pohled od poslední zatáčky ke sv. Anně, kdy se objevila osvícená studánka, byl fascinující a pro mnohé nezvladatelný a tak někteří ke studánce opravdu spěchali. Očekávání se splnilo: u studánky sv. Martin s pokladem a bílý kůň. A zase můžeme děti jenom chválit. Počkaly na příchod celého průvodu a v tichosti poslouchaly sv. Martina, který připomněl svoji pověst. Aby studánka dobře spala, poslechla si od dětí několik pěkných básniček. A pak sv. Martin rozdal poklad. Kdo chtěl, pohladil si bílého koníka. Je pěkné, že nám sv. Martin zatím vždy popřál vlídné počasí, letos bylo obzvláště teplo. Podle rozdaných zlatých Fidořek, přišlo 300 dětí, někdy s doprovodem. Průvod se jen pomalu rozcházel, atmosféra u sv. Anny byla nádherná, vždyť toto místo příchozího nikdy nezklame. Sníh určitě také jednou dorazí a my na sv. Martina 2015 určitě také. Děkujeme zúčastněným: Základní škole Strančice, zejména ředitelce školy Mgr. Kateřině Schejbalové, Mgr. Kláře Bláhové, PhDr. Milanu Simonovi a paní Soně Slepičkové, Obecnímu úřadu Strančice za finanční podporu a dokonalou údržbu prostoru kolem kaple a studánky, Sboru dobrovolných hasičů Svojšovice a Dopravní policii ČR za bezpečnost a Ponny farmě, "že přišel i bílý kůň". A také všem dětem, které mají rády sv. Martina a hezky se chovaly.

9.11.2014 - „Koncert v kostele sv. Mikuláše v Oticích ke „Dni vzpomínek“ a 100. výročí vypuknutí 1.sv.války.
V programu vystoupili: Ženský pěvecký sbor „Sirény“ pod vedením Mgr. Martiny Červené, zahrály studentky gymnazia v Říčanech Jana a Kristýna Janovských, báseň "Na polích ve Flandrech" recitoval Tomáš Mondschein, žák 9. ročníku ZŠ Strančice. Děkujeme všem, kteří přišli, vzpomněli a přispěli na opravu krásného kostela sv. Mikuláše. Velmi si toho vážíme. Děkujeme také Římskokatolické farnosti Říčany za možnost uspořádání koncertu v těchto duchovních prostorách a rodině Janovských z Otic za pomoc.

Všechny akce roku se uskutečnily s finanční podporou OÚ Strančice.

Obnova kulturního dědictví 2013

16.3.2013 „Velikonoční beseda“
- o lidových zvycích s Valburgou Vavřinovou, populární spisovatelkou, autorkou řady knih o lidových zvycích. Účastníci besedy měli možnost zakoupit knihu „Abeceda Velikonoc“, kterou autorka podepisovala.

20.4.2013 „Den Země“
- v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“ „Přátelé studánky“ opět uklízeli v lese kolem kaple sv. Anny ve Strančicích. 25.4.2013 „Beseda o legionářích ve Strančicích a okolí“- beseda s panem Janem Bočkem, autorem knihy „Legionáři ve Strančicích, Předboři, Kašovicích, Všechromech a Oticích“.

18.5.2013 „Rhododendrony v Průhonicích“
- komentovaná exkurze zaměřená na prohlídku kvetoucích rhododendronů a azalek v Dendrologické zahradě. Informace o základních skupinách pěstovaných kultivarů - charakteristika, praktické využití a nároky na pěstování. Seznámení se s vybranými světovými i českými odrůdami.

25.5.2013 "Slavnost otvírání studánky Strančice 2013", 9.ročník
– s pečlivě připraveným programem studánku slavnostně otevřeli žáci ze ZŠ Strančice a Ženský pěvecký sbor Sirény z Říčan. Přestože letos počasí slavnosti příliš nepřálo, pršelo, na slavnost vysvitlo sluníčko...

27.10.2013 Výlet za zahradou prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí
- proslulá zahrada Benešovy vily má mnoho společného se Strančicemi. Vznikala ve stejné době jako zahrada nynějšího Dětského centra ve Strančicích. Celkovou kompozici obou zahrad - parků navrhl významný zahradní architekt a urbanista Otokar Fierlinger, zakladatel moderní české krajinářské architektury. Protože park ve Strančicích byl vrácen dědicům, jeli jsme se společně podívat do Sezimova Ústí na podzimně vybarvenou zahradu. Podařilo se nám zajistit podrobnou komentovanou prohlídku vily i zahrady.

8.11.2013 Uspávání studánky
- na sv. Martina, 4. ročník - Pochod světel (děti s lampiony) prošel od budovy ZŠ ve Strančicích ke studánce sv. Anny. Studánka byla symbolicky uspána a děti čekal sv. Martin s pokladem.

10.11.2013 Koncert u příležitosti Dne vzpomínek (Den válečných veteránů 11.11.)
- Kostel sv. Mikuláše v Oticích. V programu vystoupil Ženský pěvecký sbor Sirény pod vedením Martiny Červené, recitoval Tomáš Mondschein, žák 8. ročníku ZŠ Strančice. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na opravy kostela sv. Mikuláše v Oticích.

2012 - Obnova kulturního dědictví 2012

3.3.2012 - „Beseda o paměti místa.“
Nad přípravou knihy „Krajinou za památkami Strančic a okolí“, jsme si uvědomili, jak důležité jsou vzpomínky, možná i pověsti, které se vážou k místu domova nás všech – Strančicím a okolním obcím. Proto jsme se rozhodli uspořádat besedu obyvatel, kteří jsou zde doma již dlouho a těch, kteří zde domov nalezli nyní. Jedni mohou vzpomenout na to, co druzí rádi poznají. Jak praví čínské přísloví: „Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.“ V zasedací místnosti OÚ se nás sešlo 15, ale o to srdečnější atmosféra panovala.

22.4.2012 - „Ukliďme svět“ - Den země.
Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a Ladovým krajem „Přátelé studánky“ uklízeli v lese kolem kaple sv. Anny. Další úklid a péče o studánku se prováděl průběžně podle potřeby.

26. 5. 2012 - Slavnost otvírání studánky Strančice 2012 – 8. ročník
Podle tradice, poslední sobotu v květnu, v 15.00 hod se slavnostně otevřela studánka u sv. Anny ve Strančicích za přítomnosti přibližně 130 účastníků. V pestrém programu vystoupily děti z MŠ – Piráti z Karibiku, ZŠ – hudební pásmo písní, básniček a rituál otevření studánky, ZUŠ – Komorní flétnový soubor Harpyje. Slavnost tradičně, na vysoké úrovni, zakončil Ženský pěvecký sbor Sirény. V 21. století není možno tančit bosky s hráběmi kolem studánky, ale je naléhavé vyjadřovat současný život a to se naší slavnosti daří. Otvírání studánek je součástí novodobé kulturní tradice, kterou vyjadřujeme poctu k přírodě, krajině a místu, kde žijeme. Komu by slavnost měla patřit, než dětem? Ty nejvíce vnímají čistýma očima svět, který se jim vrývá do paměti. Kdo jiný, než vzdělávací instituce – MŠ, ZŠ a ZUŠ Strančice by měly dětem předat přístup a pochopení smyslu slavnosti ? A to se našim učitelům nepochybně podařilo. Naši letošní slavnost si vybrala a natočila Česká televize pro pořad „Zázračné studánky“. Spolu se studánkami kolem Sázavského kláštera byl tento díl vysílán na podzim 2012. Ze záznamu je možné si všechny díly přehrát na internetu na ČT „Zázračné studánky“. Do dílu nebylo možné zařadit vystoupení flétnového souboru Harpyje pro televizní průhlednost některých šatů. Mrzí nás to.

15.9.2012 - Výlet „Za studánkami kolem Sázavského kláštera a jeho historií“
Pokračujeme v myšlence poznávání studánek v Čechách. Vzhledem k finanční náročnosti odkládáme výlet za světově proslulými studánkami u obce Tři studně na Českomoravské Vysočině. Při natáčení ČT, kterého jsme se zúčastnili, jsme dostali nápad poznat Sázavské studánky, které si zaslouží také pozornost. Pan Milan Štědra, znalec města Sázavy a hlavní organizátor obnovy studánky „Vosovka“ nás nezištně pozval k prohlídce studánek, města i kláštera. Postupně nás provedl od studánky Vosovky přes město Sázavu do míst původní hutě. Poutavě nám spojil historii s osudy významných lidí, kteří žili a žijí v tomto místě. Po krásné nové lávce přes Sázavu jsme přešli na louku Votočnici a k Čertově brázdě, kde je studánka u rodného domu Jiřího Voskovce. Pak nás pan Štědra doprovodil ke klášteru. Posíleni po dobrém obědě jsme vyrazili na komentovanou prohlídku kláštera. Přestože byli čtyři hodiny odpoledne, polovina účastníků se nezalekla delšího pochodu ke vzdálené studánce Rakovka. Ta nás odměnila svou krásou. Pověst praví , že kdo vyleze na Bílý kámen, kde sedával sv. Prokop, bude uzdraven. Čerstvá účastnice výletu to vyzkoušela...

9.11.2012 - Uspávání studánky - 3.ročník
Na sv. Martina šly děti ze Strančic již potřetí uspat studánku u sv. Anny. Pochod světel řídila dopravní policie z Mnichovic a tak nás s nastalou tmou nic neohrožovalo. U studánky v lese hořely louče, které zase jistili hasiči ze Svojšovic. Dva bílí koníci a sv. Martin byli svědky básničky pro les a studánku. A pak se již rozděloval poklad: naštěstí jsme měli 300 zlatých Fidorek a tak se na všechny dostalo. Slavnost se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Strančice, SDH Svojšovice, Pony farmou Zelené údolí, Dopravní policií Mnichovice.

10.11.2012 – Beseda o zvonech
Zvuk zvonů má každý rád a zvuk tenorsaxofonu rozhodně potěší také. Proto jsme besedu o zvonech zahájili koncertem na tenorsaxofon v podání Jana Korbela z Mnichovic. O zvonech, jejich výrobě, historii a o zvonech z okolí přišel vyprávět jeden ze čtyř kampanologů v Čechách Mgr. Petr Vácha. Kdo měl zájem, mohl si koupit a nechat podepsat jeho knihu Pražské zvony, která již vyšla ve 2.vyd.

„Krajinou za památkami Strančic a okolí“ – příprava knihy
V průběhu roku jsme pokračovali na přípravě vydání knihy, kterou chceme občanům přiblížit historický místopis této oblasti.

Propagace
O všech akcích sdružení průběžně informovalo na www.studanka-strancice.cz , v regionálním tisku, na plakátech i pozvánkách a na vývěsce u OÚ.


2011 - „Obnova kulturního dědictví 2011“

„Ukliďme svět.“ – 22.4.2011 – Den Země.
Přátelé studánky se již tradičně zúčastnili akce ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a Ladovým krajem. Uklízeli jsme v lese kolem kaple sv. Anny. Další úklid v okolí studánky se prováděl průběžně během roku.

Lidové zvyky – beseda
Pro Základní školu Strančice jsme pomohli v březnu zorganizovat besedu o lidových zvycích s Mgr. Vandou Jiříkovskou, pracovnicí Muzea lidových staveb v Kouřimi. Děti prokázaly řadu znalostí.

„Slavnost otvírání studánky Strančice 2011" - 7. ročník - 28.5.2011
Děti, přátelé studánky a ostatní účastníci se sešli v prostoru kolem studánky u sv. Anny ve Strančicích. Úderem 15.00 hod. děti z MŠ zahájily slavnost. Obavy ze špatného počasí byly zapomenuty.Malí loupežníci obsahem svého zpěvu a tance zadupali hlavně na mraky. Následovalo vystoupení žáků ZŠ Strančice, kteří byli, již tradičně, dokonale připraveni. Obsah vystoupení byl skvěle vybrán a na dětech byla znát radost z projevu. Potvrzuje se tak, že obsah této novodobé kulturní tradice má pozitivní odezvu v srdcích dětí a i mnohých zúčastněných dospělých. Těší nás to a vážíme si této skutečnosti.
Závěr slavnosti patřil Ženskému pěveckému sboru z Říčan „Sirény“. Pod vedením Mgr. Martiny Červené nám „Sirény“ předaly krásný umělecký zážitek. Nezpochybnitelně stoupají k stále vyšší profesionální úrovni. Také zvolený repertoár svým obsahem dokonale patřil k místu i době, ve které žijeme. Děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění Slavnosti studánky, zejména nacvičujícím pedagogům a účinkujícím. Přítomnost přibližně 130 účastníků, kteří neváhali přijít, si zaslouží rovněž ocenění a poděkování.

Výlet „Za Křemešnickými studánkami“ - 10.9.2011
Myšlenka Sdružení přátel studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, o.s. uskutečnit výlet za studánkami v Čechách se stala skutečností. V září se 38 výletníků vydalo na první z plánovaných výletů po studánkách v Čechách. Cílem byl vrch Křemešník (765 m), jeden z nejvyšších vrcholů Českomoravské vrchoviny.Po čtyřech nejznámějších studánkách na Křemešníku výletníky ze Strančic provedl místní spisovatel Pavel Koubek. Všichni ochutnali vodu ze Stříbrné studánky a dozvěděli se řadu místopisných zajímavostí.Poutním kostelem Nejsvětější Trojice nás ochotně provedl kostelník pan Josef Hána. Vzhledem k nádhernému sobotnímu odpoledni byl každý, kdo vystoupal na rozhlednu Pípalku, odměněn širokým výhledem po krajině. 7 km vzdálený Pelhřimov byl poslední zastávkou našeho výletu. Po prohlídce městské památkové rezervace přijala spokojené výletníky cukrárna.

Uspávání studánky - 1.ročník - 11.11.2011
Když se studánka v květnu otvírá, musí se také na svatého Martina dát spát. Krásná tradice svatomartinských světýlek přišla do Strančic. Emotivní zážitek nelze jinak sdělit: Když kulatý měsíc nádherně osvítil cestu od školy do lesa ke kapli sv. Anny, vydaly se děti s lampiony povědět básničku studánce. Přítomnost pedagogů, rodičů a hasičů ze Svojšovic dávala všem klid a jistotu, ale „co“ bude v tom lese? Čelo průvodu zrychlovalo. Na posledním úseku, před odbočkou ke kapli se najednou v průhledu lesa objevila světla. Konečně u cíle! Na prostranství před studánku planou louče, opodál hasiči se stříkačkou všechno kontrolují, ale hlavně! Je tam bílý kůň s panošem a u vrat kaple svatý Martin v nádherných šatech s kufrem, kde je poklad. Přes veškeré emoce dokáží děti společně zarecitovat studánce báseň „Lesní studánka“ a nadšení vrcholí. Každý dostane od svatého Martina zlatou Fidorku a od koníka perníkovou podkovu. Všichni jsou ozdobeni papírovou pamětní medailí, která byla vyrobena ve škole. Sešlo se nás asi 250, z toho 180 dětí.

„Krajinou za památkami Strančic a okolí“ – příprava knihy
V průběhu roku jsme pokračovali na přípravě vydání knihy, kterou chceme občanům přiblížit historický místopis této oblasti. Zatím se nepodařilo získat potřebné finanční prostředky, ale ve svém úsilí nepolevujeme.

Propagace
O všech akcích sdružení průběžně informuje na www.studanka-strancice.cz , v regionálním tisku, na plakátech i pozvánkách a na vývěsce u OÚ.


2010 - „Obnova kulturního dědictví 2010“

6. ročník Slavnosti studánky, se uskutečnil ve stanoveném termínu 29.5.2010. Počasí slavnosti přálo a tak proběhla v příjemném duchu za standardní účasti občanů – přátel studánky. Děti si slavnost oblíbily, pro zájem vystoupilo celkem 75 účinkujících z MŠ a ZŠ v krásném a pečlivě nacvičeném programu. Žáci ZUŠ předvedli svoje umění. Studánka byla symbolicky otevřena.Vystoupení žáků ZŠ korunoval tanec „Česká beseda“. Slavnost završil tradičně ženský pěvecký sbor „Sirény“  při ZUŠ Říčany. Při závěrečném přátelském posezení s osobnostmi obce, pedagogy a hosty proběhla srdečná diskuse. Vyslovená otázka, jak studánku zavřít, dala další podnět pro budoucnost této tradice. O pouti na sv. Annu se uskutečnila v lese u studánky výstava fotografií ze slavnosti.

Slavnost studánky, která se pořádá od r. 2005 za spolupráce OÚ Strančice a od r. 2006 rovněž za podpory Krajského úřadu Středočeského kraje je velmi oblíbená a známá. V roce 2007 upozornilo na tuto novodobou kulturní tradici Muzeum v Říčanech, kdy zveřejnilo fotografie účinkujících dětí na výstavě o lidových zvycích. V roce 2009 uspořádalo Regionální pracoviště pro lidovou kulturu v Kouřimi putovní výstavu o lidových zvycích. Na vystavených fotografiích byly opět Strančické děti z MŠ, ZUŠ a ZŠ. V roce 2010 pořadatelka této výstavy a významná etnografka PhDr. Vanda Jiříkovská osobně navštívila tuto slavnost a vysoce ohodnotila její kulturní přínos. Zvláště ocenila zapojení a dokonalou připravenost účinkujících dětí.

Příprava publikace „Krajinou za památkami Strančic“. V průběhu roku pokračovala příprava místopisné publikace, která má upozornit na zdejší památky a podpořit turistický ruch. Příprava pokročila, byla již provedena i jednání s nakladatelstvím „Nová tiskárna Pelhřimov“ a podle rozsahu textu, fotografií a map stanovena předběžná cena. Nepodařilo se však sehnat potřebnou částku na vydání a tak se vydání přesouvá do r. 2011. Pro podporu tohoto projektu byly vydány dvě fotografie kulturní památky – kaple sv.Anny ve Strančicích.

 Ukliďme svět! Přátelé studánky sv. Anny uklízeli les v okolí studánky ve Strančicích v průběhu roku, zejména okolo Slavnosti studánky v květnu a v listopadu, kdy byla studánka symbolicky zavřena.

             Sdružení pokračovalo v úsilí o záchranu Zapomenutého zámku č.p. ve Strančicích.

Přes veškerou snahu: opakované odvolání OS proti rozhodnutí o demolici, Závěrečnou zprávu veřejného ochránce práv, který dospěl  k závěru, že „Ministerstvo kultury si při rozhodování o neprohlášení domu č.p.1 mělo počínat pečlivěji, zabránění nepovolené demolice koncem ledna 2010 a předložení urbanistické studie „ Záchrana č.p.1 před demolicí.“s cílem hledání kompromisu mezi zájmem vlastníka a veřejným zájmem, se nepodařilo odborníky uznávanou památku zachránit. Pro záchranu domu č.p.1 učinilo sdružení maximum. Viz. „Kauza č.p.1“

2009 - O slavnosti "Otvírání studánky" ve Strančicích

V sobotu 30.5.2009, jak tradice velí - poslední sobotu v máji -, byla již po páté slavnostně otevřena studánka u kaple sv. Anny ve Strančicích. Letošní rok, díky úsilí obce Strančice, kaple září novou fasádou.
Přestože pršelo, u studánky se sešlo kolem stovky účastníků. Nic nemohlo pokazit prožitek ze slavnosti. Barevné deštníky vesele obklopovaly stan, ve kterém vystoupili účinkující: Pod vedením Mgr. Kickové tradičně originální mateřská školka Strančice. Dále skvělé a emotivně procítěné vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ Strančice, za vedení Mgr. Kulhavé a manželů Rovenských. Ženský pěvecký sbor Sirény z Říčan, řízený Mgr. Červenou, opět ozdobil svým zpěvem celou slavnost. Dík patří všem účinkujícím a všem, kteří se podíleli na přípravě vystoupení. V neposlední řadě také rodičům, kteří umožnili svým potomkům zúčastnit se i za špatného počasí. Při nepřízni počasí nelze opomenout morální i praktickou podporu ZŠ v osobě ředitelky ZŠ Mgr. Mlchové (zapůjčení stanu). Studánky byly od nepaměti zdrojem pitné vody a bylo tedy přirozené, že se na jaře musely vyčistit. Úsilí, při kterém člověk zbavoval studánku bahna a listí bylo záhy povýšeno na obřad nejen fyzické, ale i symbolické duchovní obnovy. Tento lidový zvyk je v křesťanské symbolice spojen se svatodušními svátky, tzv.letnicemi. Pramenům byla mnohdy přisuzována léčivá moc a jejich patronkou se často stávala sv.Anna, tak jak tomu je i ve Strančicích.
Nyní je "Otvírání studánky" součástí novodobé kulturní tradice, která nám připomíná úctu k přírodě a místu, kde žijeme. Slavná kantáta Bohuslava Martinů "Otvírání studánek" na verše básníka Miroslava Bureše "Píseň o studánce Rubínce" přiblížila tento lidový zvyk také mnoha lidským srdcím na světě.
V Čechách již existuje národní registr pramenů a studánek www.estudanky.cz, kde velmi jednoduše můžete prohlížet studánky v Čechách. Pokud tam některá studánka chybí, je možné ji přidat a zaregistrovat. Vaše informace zajímají i naše sdružení, napište nám o studánkách, které jsou ve vašem okolí.
www.studanka-strancice.cz

Ukončena veřejná sbírka na opravu kaple sv. Anny ve Strančicích

Ve veřejné sbírce činil čistý výtěžek 51 194,-Kč. Za částku 31 850,- Kč byla zhotovena kovaná vstupní mříž do kaple sv. Anny. Zbylou částkou 19 344,- Kč se přispělo na restaurování oltáře – hloubkovou petrifikaci na oltáři a soše sv. Anny. Dík patří všem, kteří přispěli na opravu kaple.

Kaple sv. Anny opravena zásluhou Obecního úřadu Strančice. Děkujeme!

Za vhodného počasí se může poutník i v zimě vydat na výlet ke kapli sv.Anny ve Strančicích. Ze Strančic půjdete po nové cestě s osvětlením až ke kapli v lese, která je nádherně opravena S dílčí finanční podporou Středočeského kraje se Obecnímu úřadu Strančice za pomoci především místních řemeslníků podařilo skvěle opravit kulturní památku. Kaple získala nejen fasádu, ale i odvodnění, terénní úpravy a vnitřní rekonstrukci se zavedením elektřiny. Byly restaurovány historické lavice a nyní probíhá restaurování oltáře, datovaného kolem roku 1650. V sousedství kaple Vás pozdraví krásná studánka, která byla rovněž citlivě opravena. Duše poutníka se osvěží a každý jistě ocení dokončené dílo.

Beseda o lidových zvycích kolem studánky

Náhradou za deštivé počasí o letošní „Slavnosti studánky“ byla v sobotu 21.11.2009 „Beseda o lidových zvycích kolem studánky.“ Besedovat přišla spisovatelka paní Valburga Vavřinová, autorka knih Malá encyklopedie Vánoc a Malá encyklopedie Velikonoc.V komorním prostředí se vytvořila příjemná atmosféra, kterou zpěvem okrášlil Ženský pěvecký sbor Sirény z Říčan. Při vyprávění o starých lidových zvycích jsme si všichni znovu uvědomili důležitost vody v našem životě. Snad každý si uvědomil, že zvyky by se měly ctít a udržovat. Blížící se vánoce přinesly do besedy další téma a tak se beseda protáhla. Své knihy závěrem autorka podepisovala. Slavnost podpořil Obecní úřad Strančice a Středočeský kraj.

Připravujeme knihu o památkách Strančic a okolí

Sdružení přátel studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, o.s. připravuje na příští rok knihu o památkách Strančic a blízkého okolí. Dovolujeme si proto touto cestou oslovit zejména podnikatele, zda s koncem roku nezváží zadání reklamy v této monografii. Touto cestou můžete podpořit finanční zajištění publikace. I po mnoha letech bude Vaše reklama stále upozorňovat na Vaši firmu a její osvícený přístup k životu v regionu. Pokud se rozhodnete, kontaktujte nás prosím na info@studanka-strancice.cz , tel. 607 157 493 Libuše Hrubá, předseda sdružení

O slavnosti studánky, zapomenutém zámku a další činnosti sdružení v r. 2008

Slavnost otvírání studánky 2008 se uskutečnila 31.5.2008
V sobotu 31.5.2008 odpoledne byla již počtvrté slavnostně otevřena studánka u sv. Anny ve Strančicích. Slavnost pořádalo Sdružení přátel studánky sv. Anny, o.s. a Obecní úřad Strančice. Slavnost finančně podpořil Středočeský kraj.
Poslední sobotu v měsíci květnu je vždy krásné počasí a tak se slavnost vydařila : V bohatém programu vystoupily děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ Strančice. Již podruhé zazpíval pěvecký sbor Sirény z Říčan. V závěru zatančila skupina renesančního tance Ballare z Jindřichova Hradce. Historickým tancem Sdružení přátel studánky sv. Anny připomnělo bohatou minulost naší obce, jejímž pamětníkem je zapomenutý zámek - čp.1., který si zaslouží záchranu.
Slavnost se uskutečnila v nově upraveném prostředí okolí studánky a kaple sv. Anny o kterou se přičinil Obecní úřad Strančice. Odborné učiliště Kunice upeklo cukroví pro účinkující a zajistilo tak výbornou sladkou tečku za celou slavností . Bohužel stále zůstává nenaplněna tradice, že u studánky mají tančit místní děvčata. O to větší dík patří MŠ a ZŠ Strančice za jejich každoroční účast.

Veřejná sbírka

Činnost sdružení byla opět cílena na získávání finančních zdrojů pro veřejnou sbírku na opravu kaple, která byla vyhlášena 1.3.2006. Proto bylo dobrovolné vstupné na našich akcích opět věnováno sbírce, která končí 31.12.2008. K 29.5.2007, kdy proběhla první kontrola sbírky, bylo na účtu 33 486,69 Kč. Druhé průběžné vyúčtování sbírky proběhlo k 30.5.2008. Čistý výtěžek k tomuto datu činil 43 537,90 Kč. Za částku 31 850,- byla zhotovena kovaná vstupní mříž do kaple sv. Anny. Konečná částka 19 337,- bude použita jako příspěvek na restaurování oltáře v kapli sv. Anny, který je z r. 1650. Zápis o vyúčtování sbírky bude zveřejněn po rozhodnutí Středočeského kraje.Velmi si vážíme oprav na kapli sv. Anny, které provádí majitel, OÚ Strančice. Těšíme se, jako všichni občané, z nové fasády a upraveného okolí a děkujeme.

Ukliďme svět!

Přátelé studánky sv. Anny,o.s., uklízeli les v okolí studánky sv. Anny ve Strančicích v sobotu 25.10. Celkem se sešlo 9 přátel studánky a sebralo se 10 pytlů, což je polovina loňského množství. Koordinátorem této kampaně za Českou republiku je Český svaz ochránců přírody, který nás podpořil přípravou plakátků.

Adventní koncert

Jako v roce 2007, tak i v roce 2008 se uskutečnil adventní koncert na podporu oprav kaple sv. Anny. V programu opět vystoupil pěvecký sbor ACANT, Teologické fakulty Univerzity Karlovy z Prahy. Studenti dějin umění vystoupili s programem, se kterým se právě vrátili z Irska a kde měli obrovský úspěch. Také posluchačům koncertu ve Strančicích se vystoupení líbilo. Škoda, že se nás sešlo tak málo...

Zapomenutý zámek Strančice čp. 1

Sdružení v průběhu roku dále usilovalo o záchranu nejstaršího domu ze 17. stol. - Strančice čp.1., který připomíná bohatou minulost naší obce, jejímž je pamětníkem. Tento zapomenutý zámek si zaslouží záchranu.. Přes veškerá jednání, která jsou mnohdy nepříjemná, stále doufáme, že obec bude jednat o zachování budovy, která potvrzuje historickou identitu obce.

Restituent prodal budovu čp.1 ve Strančicích developerské firmě SAN-JV s.r.o. Šumperk, která postavila bytové domy na Kolbenově náměstí ve Strančicích. Podle některých informací hodlá tato firma objekt zbourat. Naše sdružení podalo podnět na Památkový ústav ú.o.p. střední Čechy na prohlášení domu za kulturní památku dne 25.1.2007. Památkový ústav uznal náš podnět jako oprávněný a podal návrh na prohlášení č.p.1 kulturní památkou Ministerstvu kultury ČR. To však podnět v srpnu 2007 odmítlo. Zamítnutí jsme neobdrželi, protože jsme nebyli účastníky řízení. Dne 6.12.2007 jsme podali žádost o přešetření záležitosti přímo k ministru kultury ČR. Ten 21.12.2007 naši žádost zamítl. Postavil se tak jednoznačně na stranu úředníků a ne záchrany významné památky, která je dokladem minulosti obce. Dům č.p. 1 - zámek na strančické návsi - "Jednička" je posledním dochovaným dokladem historicky hodnotné zástavby jádra obce. Tento reprezentativní dům se zjednodušeným novorenesančním dvojpatrovým štítem vznikl pravděpodobně v osmnáctém století. Dům stále slouží k obytným účelům. Bohatá historie domu čp.1 je popsána ve studii PhDr. Jiřího Úlovce "Zapomenutý zámek ve Strančicích", který vyšel ve sborníku Státního okresního archivu Praha - západ v roce 1995 "Pocta Evě Šmilauerové". Neskenovanou verzi článku najdete na našich webových stránkách.

"Historická, architektonická a urbanistická hodnota stojící zámecké budovy je nesporná. Zámek dnes představuje historicky a architektonicky nejvýznamnější dochovanou budovu v obci. Zámecká budova z urbanistického hlediska pevně určuje polohu historického jádra obce. Budova není staticky narušená, není proto technický důvod k jejímu odstranění. Zámek je dnes jediným hmotným stojícím němým svědkem velmi bohaté historie Strančic. Zámecké prostory je možno po nutné běžné opravě budovy využít např. pro reprezentativní potřeby obce nebo pro kulturní účely jejích obyvatel. Demolicí zámku by byla obec připravena o to nejcennější, co v současné době z architektonického hlediska ve svém historickém jádru má a do značné míry by tak ztratila svou vlastní identitu." Citováno z článků PhDr. JUDr. Pavla Kroupy, pracovníka Národního pam. ústavu střední Čechy v Praze, (zveřejněno ve čtrnáctideníku Náč region č. 6 (s.7) a č. 24 (s.1 a 5) www.nasregion.cz ke stažení). Články vycházejí ze studie PhDr. Jiřího Úlovce, který první upozornil na význam domu. V průběhu roku jsme podnikli ještě další kroky pro záchranu zámečku:
- Dopisem ze dne 22.11.2007 jsme apelovali na Obecní úřad Strančice, aby zabránil demolici čp.1. Obec nás dopisem ze dne 17.12.2007 informovala, že požádali o právní rozbor. Ten nám 16.1. 2008 zaslali. Reagovali jsme dalším dopisem z 31.1.2008 a na ten jsme se již nedočkali žádné odpovědi.
Čtete více:

stávající dopis apel - dopis OÚ k čp.1 + Úlovec

Na půdě zámku se vyskytují netopýři. Pozorujeme je od roku 1981, kdy jsme se do Strančic přistěhovali. Rádi bychom netopýrům pomohli při záchraně jejich letního sídliště, případně při vyhledání náhrady, aby se měli kam vracet. Na základě konzultace s Českou společností na ochranu netopýrů vyplynulo, že se jedná o netopýra večerního, letní kolonii samic s mláďaty. Podle Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník "je netopýr večerní zvláště chráněným druhem v kategorii silně ohrožený. To znamená, že ze zákona na ochranu přírody a krajiny není dovoleno negativně zasahovat do populace a ničit její sídlo. To lze jen v případě, kdy se prokáľe, že zásah je ve veřejném zájmu, který výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. V takovém případě a za splnění dalších zákonných podmínek lze udělit výjimku, kterou uděluje SCHKO Blaník." Obec nechala v únoru 2008 před čp.1 postavit ohradu s kontejnery na odpadky a to v těsné blízkosti uľívané studně a pomníku padlých z 1. světové války. Tím přispěla k další degradaci tohoto tradičního veřejného prostoru obce Strančice. Ztotoľnila se tak s názorem ministra kultury z jehož odpovědi na náą dopis citujeme: " Vzhledem k degradaci urbanistického okolí objektu Ministerstvo kultury po důkladném zváľení rozhodlo o neprohláąení domu čp.1 ve Strančicích za kulturní památku." 2.10.2008 byl ve čtrnáctideníku Náš region zveřejněn článek redaktorky Hany Jarošové "Zámeček nebo panelák?". Můžete se ho přečíst na uvedené adrese:
http://pdf.nasregion.cz/jihovychod/08_20_Nas_Region_JV.pdf

O Slavnosti otvírání studánky a dalších aktivitách sdružení v roce 2007

Slavnost otvírání studánky se uskutečnila v sobotu 26.5.2007 odpoledne. Na posekané louce v okolí studánky u kaple sv. Anny v lese ve Strančicích se sešlo asi 150 diváků, aby se zúčastnilo 3. ročníku Slavnosti otvírání studánky. Program zahájila Mateřská školka Strančice. Kolem kytice kopretin děti zatančily převlečeny za motýla, berušku apod. Studánce ještě zazpívaly.
Celkem 25 žáků ZŠ a ZUŠ Strančice vystoupilo se svým pečlivě nastudovaným programem písní a poezie, věnovaným studánkám, přírodě a životu na zemi.
Počet 70ti účinkujících dovršil Soubor lidových písní a tanců Dykyta z Přerova nad Labem se svým jarním pásmem. Společná radost, provázející slavnost, gradovala v závěru, kdy malé berušky a motýli probíhaly mezi tančícími krojovanými páry a některé horkem znavené děti si posedaly na chladivé schody u studánky. Pořadatelem bylo Sdružení přátel studánky u kaple sv.Anny ve Strančicích, Obecní úřad Strančice, ZŠ a MŠ Strančice. Slavnost finančně podpořil Středočeský kraj.
Slavnost studánky 2008 se uskuteční 31.5.2008 v 15,00 u studánky a kaple sv. Anny ve Strančicích. Těšíme se opět na shledanou.

3.8.2007 byla kaple sv. Anny spolu se studánkou prohlášena Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.

15.9.2007 společný úklid krajiny "Ukliďme svět" v rámci celosvětového projektu Clean Up the Word Weekend. V okolí studánky sv. Anny jsme v lese ve 4 lidech sebrali 20 pytlů (â 80 l) odpadků. Z prostředků veřejné sbírky byla zhotovena kovaná vstupní mříž do kaple sv. Anny, která je otevřena každou neděli a ve svátek mezi 10-17 hod.
Tuto službu se souhlasem OÚ zajišťuje naše sdružení.

Na podporu veřejné sbírky na opravu kaple sv. Anny byl uspořádán 1.12.2007 adventní koncert. V zasedací síni OÚ Strančice vystoupil 15ti členný pěvecký sbor ACANT (studenti dějin umění Katolické teologické f akulty Univerzity Karlovy v Praze).

Logo sdružení navrhl nezištně pan Karel Řepka ze Strančic. Moc se nám líbí a děkujeme!

Naše nabídka

Rychlý kontakt
  • Přátelé studánky
  • Tel:
    Libuše Hrubá 607 157 493
  • email.: studanka.strancice@email.cz
Dům č.p.1 ve Strančicích