Přátelé studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s.

O studánkách

reportáž o studánkách "Strančice v ČT pořadu Zázračné studánky"

Studánky byly od nepaměti zdrojem pitné vody a bylo tedy přirozené, že se na jaře musely vyčistit. Úsilí, při kterém člověk zbavoval studánku bahna a listí bylo záhy povýšeno na obřad nejen fyzické, ale i symbolické duchovní obnovy. Malé děvčátko, ve věku 7-10ti let, bylo ponořeno do studánky a tím byla symbolizována očista pramene.

Původně pohanský zvyk,svázaný se Slovanskou tradicí, uctívající přírodní živly tedy i vodu, je v křesťanské symbolice spojen se svatodušními svátky, tzv.letnicemi.
Obřad, plný rusalek a víl, nahradila v křesťanské symbolice Panenka Maria. Věřilo se, že studánky jsou v krajině její oči a proto se nesmí znečistit. Pramenům byla mnohdy přisuzována léčivá moc a jejich patronkou se často stávala sv.Anna, tak jak tomu je i ve Strančicích.

Místní pověst praví, že r.1820 byl očního neduhu zbaven rolník, když si ve studánce umyl oči. Z vděčnosti umístil na vysokou jedli u studánky obraz sv.Anny. Později byla u studánky vystavěna kaple, která další přestavbou v r. 1892 a obnovou v r.1902 dostala nynější podobu. Ke " sv.Anně" začali putovat poutníci, zvláště na její svátek , kdy je ve Strančicích pouť.

Otvírání studánek je součástí novodobé kulturní tradice, která nám připomíná úctu k přírodě a místu, kde žijeme.
Vyjádřením blízkého vztahu k rodnému kraji je kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek.Vzniku této nádherné skladby předcházela báseň Miroslava Bureše Píseň o studánce Rubínce. Poličský básník v ní zachytil staré lidové zvyky spojené s vítáním jara. Báseň zasílá r.1955 do Francie svému příteli a rovněž rodáku z Poličky. Na Bohuslava Martinů poezie hluboce zapůsobila. Poslední obraz vlasti, stesk po domově a vědomí, že mu není souzeno se vrátit, vkládá celým srdcem do kantáty. Od svého prvního provedení zaznamenaly Studánky ve světě naprosto mimořádný ohlas. Staly se jednou z nejoblíbenějších skladeb české hudby 2. poloviny 20. století.

Prostor pro diskuzi nad prameny, studánkami a dalšími vodními zdroji v České republice se snaží podchytit Národní registr pramenů a studánek – Studánkové fórum:
http://www.estudanky.cz/forum/

Naše nabídka

Rychlý kontakt
  • Přátelé studánky
  • Tel:
    Libuše Hrubá 607 157 493
  • email.: studanka.strancice@email.cz
Dům č.p.1 ve Strančicích