Výběrový seznam doporučené literatury pro zájemce o hlubší poznání lidových zvyků

1. Bestajovský, Martin. Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce. 2. souborné vyd. Brno: Computer Press, 2008. 256 s. ISBN 978-80-251-1974-7.

2. Bureš, Miloslav. Otvírání studánek. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, 1955. 67, [2] s. Vysočina; Sv. 7.

3. Drápala, Daniel, ed. a kol. Výroční obyčeje, zvyky a slavnosti. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2014. 147 s. Lidová kultura v pracích dopisovatelů České národopisné společnosti; sv. 2. ISBN 978-80-905273-3-1.

4. Hrabáková, Luďka. Tradice v naší a evropské kultuře. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. 31 s. Kombinovaná studia pro učitele. ISBN 978-80-7494-038-5.

5. Jiřikovská, Vanda, Přenosil, Jiří a Přenosilová, Dana. Rok s tradičními obyčeji a slavnostmi ve středních Čechách. Jaro a léto. 1. vyd. Kolín: Regionální muzeum v Kolíně, 2012. 121 s. ISBN 978-80-86403-24-3.

6. Jiřikovská, Vanda, Přenosil, Jiří a Přenosilová, Dana. Rok s tradičními obyčeji a slavnostmi ve středních Čechách. Podzim a zima. 1. vyd. V Kolíně: Regionální muzeum, 2013. 123 s. ISBN 978-80-86403-30-4.

7. Langhammerová, Jiřina. Čtvero ročních dob v lidové tradici. [Praha]: Petrklíč, 2007. 163 s. ISBN 978-80-7229-171-7.

8. Langhammerová, Jiřina. Kroje, zvyky, řemesla, folklor--. Praha: Národní muzeum, [2005]. [5] s.

9. Langhammerová, Jiřina. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 341 s. ISBN 80-7106-525-0.

10. Motlová, Milada. Český rok od jara do zimy. Vyd. 1. V Praze: Fortuna Libri, 2010. 323 s. ISBN 978-80-7321-522-4.

11. Skopová, Kamila. Hody, půsty, masopusty: slavíme, vaříme, zdobíme a hrajeme si celý rok podle lidových tradic. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2014. 201 s. ISBN 978-80-7470-077-4.

12. Skopová, Kamila. Rodinné svátky o století zpátky, aneb, Oslavy a rituály v české domácnosti. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2010. 95 s. ISBN 978-80-87310-11-3.

13. Šottnerová, Dagmar. Lidové tradice: původ lidových tradic, zvyky, pověry, pranostiky, říkadla a hry. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2009. 253 s. ISBN 978-80-7346-096-9.

14. Šottnerová, Dagmar. Zima: [zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy a hry]. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2006. 119. : il., noty. ISBN 80-7346-059-9.

15. Tinková, Eva. České svátky a tradice. Vyd. 1. [Kralice na Hané]: Computer Media, 2010. 80 s. ISBN 978-80-7402-078-0.

16. Toufar, Pavel. Český rok na vsi a ve městě: [české a moravské zvyky, svátky, tradice, pověry, pranostiky, zábava, radost z vaření a jídla, tajemné příběhy a dávné legendy]. Vyd. 1. Třebíč: Akcent, 2004. 2 sv. ISBN 80-7268-276-8.

17. Trnka, Jiří a Trnková, Klára, ed. Trnkův špalíček. 2. vyd. Praha: Studio trnka, 2011. 255 s. Jiří Trnka. ISBN 978-80-87209-92-9.

18. Trnková, Klára. Český rok: z babiččina kapsáře. 1. vyd. Praha: Studio trnka, 2009. 70 s. Jiří Trnka. ISBN 978-80-87209-25-7.

19. Trnková, Klára. Vánoční zvyky a obyčeje naší babičky. 1. vyd. Praha: Studio trnka, 2009. 47 s. Edice naší babičky. ISBN 978-80-87209-44-8.

20. Trnková, Klára. Velikonoční koledy, zvyky a obyčeje naší babičky. 1. vyd. Praha: Studio trnka, 2009. 47 s. Edice naší babičky. ISBN 978-80-87209-17-2.

21. Vavřinová, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 3. vyd. Praha: Libri, 2002. 286 s. ISBN 80-7277-132-9.

22. Velebná, Eva a Mayer, Karel. Lidové zvyky a obyčeje v křesťanském roce. Úvaly u Prahy: Albra, 1996. 47 s. ISBN 80-238-0570-3.

23. Vokolek, Václav. Český rok: v obyčejích, říkadlech, snech, pověstech, pranostikách, traumatech, pohádkách, mýtech, skutečnostech a žertech. 1. vyd. V Praze: Plus, 2011. 224 s. ISBN 978-80-259-0059-8.

24. Vondruška, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje, aneb, Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické. 2., dopl. vyd. České Budějovice: Dona, 2005. 96 s., xvi s. obr. příl. ISBN 80-7322-075-X.

25. Vondrušková, Alena. České zvyky a obyčeje. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 370 s. Oko. Klub mladých čtenářů. ISBN 80-00-01356-8.

26. Vondrušková, Alena. Rodinné svátky a oslavy. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2010. 339 s. Oko. ISBN 978-80-00-02318-2.

Naše nabídka

Rychlý kontakt
  • Přátelé studánky
  • Tel:
    Libuše Hrubá 607 157 493
  • email.: studanka.strancice@email.cz
Dům č.p.1 ve Strančicích