Přátelé studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s.

Aktuální informace

O tradici, vodě a přátelství

Sv. Martin na bílém koni letos do Strančic sice nepřijel, ale děti nezklamal. Čekal na ně v pátek navečer 9. 11. 2018 u studánky sv. Anny v lese. Od základní školy přišlo celkem (podle rozdaných fidorek) 200 dětí, většinou s rodiči nebo pedagogickým dozorem. Bezpečnost celé akce zajišťovali hasiči ze Svojšovic, také dopravní policie z Mnichovic akčně a profesionálně chránila lampionový průvod po celou cestu. Obecní úřad, který akci finančně podpořil, opět dokonale připravil terén.

Atmosféra byla, jako vždy magická: Soumrak, nasvícená kaple sv. Anny, hořícími svíčkami ozdobená studánka a kolem zářící dětské oči s lampiony. Dvě žákyně z 8. třídy přednesly básničky „Podzim a Mlha v parku“ ze sbírky „Kam až smí smích“, autor Radek Malý.

Pak sv. Martin rozdal z kufru poklad – zlaté fidorky. Všichni přátelé studánky, kteří ji přišli uspat, se nemohli dosti nabažit zážitku. Děti vesele pobíhaly a mnozí si také s údivem všimli, jak málo studánka vody má. Počasí nám přálo, ale přejme si vodu, nejen pro studánku. Na jaře se sejdeme studánku otevřít. Vždyť „ poslední sobotu v máji, u nás studánky svátek mají…“

Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili již po 9. tuto podzimní tradici.

Přejeme všem  lidem Strančicka klidný advent, spokojené Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2019.

Za Přátele studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s. Libuše Hrubá

Naše nabídka

Rychlý kontakt
  • Přátelé studánky
  • Tel:
    Libuše Hrubá 607 157 493
  • email.: studanka.strancice@email.cz
Dům č.p.1 ve Strančicích