Přátelé studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s.


"Přátelé studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s. je zájmové sdružení, které bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky dne 23. 8. 2005 pod č.j. VS/1-1/61 627/05-R. Naše sdružení vzniklo dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů s těmito hlavními cíli:"

 • 1. Rozvíjet novodobé kulturní tradice - každoročně uspořádat poslední květnovou sobotu v 15.00 hod. v okolí studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích „Slavnost otvírání studánky“ a nejbližší pátek k 11.11. (sv. Martin) v 17.00 hod. uspořádat „Slavnost uspávání studánky“.
 • 2. Pořádat kulturní a vzdělávací akce, zejména besedy a turistické vzdělávací výlety.
 • 3. Podílet se svými iniciativami na rozvoji regionu.
 • 4. Ochrana přírody a krajiny a veřejného zdraví.
 • 5. Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické.
 • 6. Ochrana a obnova památek v katastru obce Strančice a přidružených obcí, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.
 • 7. Ochrana a obnova zeleně v obci.
 • 8. Získávání finančních zdrojů na aktivity Sdružení pomocí příspěvků a darů.
 • 9. Prohlubovat mezilidské vztahy. Podporovat kulturní cítění a vztah k místu svého domova.
 • 10. Sdružení působí na celém správním území obce Strančice, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé Sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
 • 11. Sdružení poskytuje uvedené obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany přírody, životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot.

Naše nabídka

Rychlý kontakt
 • Přátelé studánky
 • Tel:
  Libuše Hrubá 607 157 493
 • email.: studanka.strancice@email.cz
Dům č.p.1 ve Strančicích